Vi är Google Premium Partner

”Våra Premium Partners möter Googles högsta krav på kompetens, transparens och kundsupport. Dessutom har de genomgått omfattande Google-utbildningar för att säkra att de levererar Googles marknadsföringsprodukter till små- och
mellanstora företag med hög kvalitet”

Jonas Hernlund, Strategic Partner Manager Nordics, Google.

clearsense google premier partner

Premium partner


För att få möjlighet att bli strategisk partner till Google krävs bland annat djupgående AdWords-expertis och kunskaper om den lokala marknaden, att vi ger kunden detaljerade resultatuppgifter och insyn i hur dennes AdWords-kampanjer presterar samt bra kundsupport.

Som Premium Partner får vi också omfattande produktutbildning och tillgång till verktyg och AdWordssupport som gör att vi kan hålla oss à jour med den senaste Google-tekniken och på så vis hjälpa er på bästa sätt. Allt detta krävs för att partnern ska kunna hjälpa er att maximera avkastningen av kampanjerna så att ni kan fokusera på att driva sitt företag.

 

Varför ClearSense?

 

Tack vare vår Premium Partner-status och våra experter kan vi erbjuda dig den mest effektiva annonseringen för att du ska få så många telefonsamtal, besök på hemsidan och i din butik som möjligt. Vi erbjuder

  • Fastställd budget - du vet alltid hur mycket det kommer att kosta.
  • Transparens – du vet alltid vad du får för dina pengar
  • Expertkunskap – du vet alltid att din annons visas för rätt målgrupp och till rätt pris
  • Månadsrapport - du vet alltid hur vi levererar dina annonser

Prata med oss om Google AdWords så ser vi till att du finns på rätt plats när dina blivande kunder letar efter dig.