Introduktion till AdWords

clearsense google premier partner

De flesta som använder Google har lagt märke till annonserna som visas ovanför träfflistan. För annonsörerna är det precis det som det handlar om: Att synas med sitt budskap i ett, för dem relevant sammanhang.

En vanlig myt är att ingen klickar på dessa annonser. Detta  är direkt felaktigt  - annonsering genom Google Adwords är ett väldigt effektivt sätt att nå ut med sitt budskap till potentiella kunder när de söker efter varor eller tjänster.

Hur bestäms vilka annonser som syns?

 

Vid varje unik sökning sker en automatiserad auktion som bestämmer vilka tio annonser som ska visas, samt vilken inbördes ordning annonserna skall ha. För att räkna ut detta använder sig Google av diverse olika faktorer, där de viktigaste är:

•    Sökord
•    Annonstextens relevans
•    Landnings-sidans relevans
•    Klickbud

Med andra ord är det alltså ingen slump vilka annonser som visas, utan det finns stora möjligheter att kunna påverka att just din annons visas för den målgrupp som du vill.

Vad utmärker en lyckad kampanj?

 

Det första värdet man brukar titta på för att utvärdera om kampanjen är lyckad eller ej är hur många som har klickat på annonsen utav de som har blivit exponerade för densamma. Detta värde betecknas CTR (Click Through Rate), och är egentligen en indikation på om din annons når rätt målgrupp på rätt sökbegrepp. För att nå en hög CTR gäller det att relevansen av annonsen är hög för den målgrupp man vill nå, samtidigt som budskapet når dem i rätt ögonblick. Det är därför inte alltid en fördel att synas med sina annonser hela dygnet utan istället satsa extra mycket på de tidpunkter då din målgrupp är som mest benägna att klicka på dina annonser. 

CTR betyder verkligen inte allt i en lyckad kampanj och siffran är relativ till just dina förutsättningar och mål med kampanjen. Det är därför väldigt svårt att säga generellt vad som kan betecknas som en bra CTR. Jag kommer framöver att djupdyka inom ämnet CTR och dess betydelse för att nå framgång på Google.